PRAVO NA ODUSTAJANJE I POVRAĆAJ ROBE

PRAVO NA ODUSTAJANJE I POVRAĆAJ ROBE

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od trenutka kada roba dospe u državinu Potrošača, odnosno treće lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik, bez navođenja razloga i dodatnih troškova (u daljem tekstu: odustanak od ugovora). Ukoliko kupac primeti da je i sam proizvod oštećen, potrebno je prijaviti na mejl support@mjolk.co ili na broj telefona +381 64 333 888 7 (aktivni link za poziv) u roku od 24 časa od momenta prijema paketa.

U slučaju da ne dođe do prijave od strane kupca u navedenom roku, prodavac ne snosi odgovornost za isporučenu robu. Te kupac zadržava pravo na reklamaciju u skladu sa pravima potrošača i svim važećim pravnim propisima.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, koji dobija u paketu sa isporučenim artiklima, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora zaključenog na daljinu smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu poštom, na adresu sedišta kompanije, u roku iz stava 1. ovog člana.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu.

Potrošač snosi teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora.

Protekom roka od 14 dana od momenta kada roba dospe u državinu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik, prestaje pravo Potrošača na odustanak od ugovora.

Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim u slučaju kada je razlog povraćaja greška Prodavca. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe, koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno, kako bi ste ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

U slučaju korišćenja prava na odustanak od ugovora Prodavac je dužan da izvrši povraćaj uplata koje je primio od Potrošača bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak od ugovora. Prodavac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je Potrošač koristio u prvobitnoj transakciji. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća ili dok Potrošač ne dostavi dokaz o slanju robe Prodavcu.

U slučaju vraćanja artikala, koji predstavljaju predmet Ugovora o prodaji na daljinu i sledstveno povraćaja sredstava Potrošaču, koji je platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Mjolk d.o.o. je u obavezi da povraćaj izvrši preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka, na zahtev Prodavca, obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice ili će uplaćena sredstva vratiti kupcu na tekući račun.

Šta se ne smatra odustankom od ugovora u smislu čl. 28 Zakona o zaštiti potrošača:

Ukoliko Potrošač nakon što je naručio određeni artikal putem Mjölk internet prodavnice i porudžbenica mu je potvrđena od strane Mjölk internet prodavnice ne preuzme pošiljku, nakon dva pokušaja dostavljanja od strane kurirske službe sa kojom Mjolk d.o.o. Beograd ima zaključen Ugovor o pružanju ekspresnih usluga u unutrašnjem saobraćaju, smatra se da Potrošač nije odustao od ugovora u smislu čl. 28 Zakona o zaštiti potrošača.

U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, ukoliko kupac ne preuzme naručene artikle, ugovor o prodaji se raskida zbog povrede ugovorne obaveze preuzimanja stvari i isplate kupoprodajne cene od strane kupca, te prodavac ima pravo na naknadu štete koju zbog toga trpi, prema opštim pravilima o naknadi štete. Obaveza naknade štete se smatra dospelom od trenutka nastanka štete. Dakle, u slučaju nepreuzimanja pošiljke, Potrošač je dužan da Prodavcu naknadi nastalu štetu, u visini troškova transporta

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke zapakovane robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpakovana nakon isporuke. Potrošač nema pravo da odustane od ugovora ako je reč o donjem vešu, kupaćim kostimima, čarapama.

U cilju izvršenja povrata poručenog artikala, Potrošači treba da Prodavca kontaktiraju putem telefona +381 64 333 888 7 (aktivni link za poziv)ili slanjem mejla sa svojim ličnim podacima (ime, prezime i kontakt telefon) na mejl adresu support@mjolk.co

POVRAT

Brzom poštom – predmet porudžbine sa popunjenim obrascem za odustanak od ugovora možete poslati na adresu Mjölk magacina. Novac će biti uplaćen na Vaš tekući račun u roku od 14 dana od dana prijema artikal na adresu maloprodajnog objekta ili magacina.

Adresa magacina je Časlava Veljića 20.

Obrazac/izjavu o odustanku možete preuzeti ovde.

NAPOMENA: Zamena trenutno nije moguća, dok se povraćaj poručenih artikala može izvršiti u roku od 14 dana od dana prijema paketa na adresi kupca.

Updating…
  • Nema proizvoda u korpi.